• KLASLOKAAL VOOR
    ACTIEF LEREN

Wat is de toekomst van samenwerkend leren?

Auteur: Tony Molloy, European Business Development Manager-Higher Education

Tony Molloy van Panasonic bekijkt de groeiende trend voor samenwerking in hoger onderwijs

Onderwijsinstellingen zijn actief op zoek naar nieuwe manieren om studenten geïnteresseerd te houden en hun aanbod te verbeteren door meer waar voor hun geld te geven. Generatie Z is opgegroeid met technologie in het dagelijks leven en verwacht hetzelfde van het onderwijs. Het is dan ook niet gek dat de uitdaging voor elke onderwijsinstelling is om studenten geïnteresseerd te houden in het lesmateriaal en de lesmethoden te bepalen die het beste bij hen passen.

De afgelopen jaren heeft er een duidelijke verschuiving plaatsgevonden naar actief in plaats van passief leren. Panasonic liep voorop bij het bieden van de technologische ruggengraat achter deze verschuiving, het zogenaamde 'omgekeerde klaslokaal'. Traditionele klassikale activiteiten worden individueel uitgevoerd, waardoor meer lestijd kan worden besteed aan diepgaandere discussies en samenwerkend leren.

Onderzoek toont aan dat mensen ongeveer 50% van wat ze horen en zien onthouden. Dat betekent dat studenten mogelijk slechts de helft van een college opslaan. Discussie en deelname zorgt ervoor dat de student geen passieve student meer is, maar een actieve student wordt. Zo onthouden studenten 40% meer informatie. Een nieuwe oplossing, het scale-up-klaslokaal (Student-Centred Active Learning Environment for Undergraduate Programmes) kan het traditionele collegemodel vervangen om te zorgen voor een effectievere werkwijze waarbij meer wordt samengewerkt.

Wat is het scale-up-klaslokaal?

Het scale-up-klaslokaal* is een fysieke leeromgeving waarin actief leren en interacties worden aangemoedigd door kleine tafels neer te zetten met elk zijn eigen display. Deze tafels worden rondom de omtrek van het lokaal neergezet, met één grotere projectie aan de voorkant. Studenten werken in kleine groepen aan problemen of projecten. Hierdoor heeft de leraar meer tijd om door het lokaal te open en uitleg te bieden of vragen te stellen.

Panasonic heeft tijdens ISE 2019 deze omgeving nagebouwd. Scale-up-technologie, die is ontwikkeld in samenwerking met derden, gebruikt twee laserprojectoren van 12.000 lumen (PT-RZ120) met overlopende randen om via de enkele LAN-kabel de voorste projectie te maken samen met meerdere interactieve touchdisplays en live PTZ-camera's. Inhoud kan vanaf de kleinere displays op de hoofdprojector worden geprojecteerd indien gevraagd door de leraar. Ook kan de inhoud worden opgenomen en later worden bekeken.

Wanneer inhoud is gesynchroniseerd op een netwerk, kan inhoud op afstand en in realtime worden beheerd. Dit zorgt voor meer flexibiliteit en de mogelijkheid om het werk van studenten op het grotere scherm te delen, waardoor groepsdiscussies kunnen worden gevoerd.

*Scale-up betekent Student Centred Active Learning Environment with Upside-down Pedagogies

Samenwerkend vs. individueel leren

De onderwijskosten blijven stijgen en studenten vragen zich dan ook heel terecht af of ze waar voor hun geld krijgen bij hun opleiding. Het concept van colleges, waarbij basismateriaal wordt uitgelegd en studenten zelf de ontbrekende informatie invullen, is tegenwoordig redelijk verouderd. De beschikbaarheid van een enorme hoeveelheid informatiebronnen zorgt voor vragen over de waarde van onderwijs met alleen de instructieve stijl. Het scale-up-klaslokaal vervangt de traditionele colleges en zorgt voor een dynamische en samenwerkende leerervaring.

Het model is sterk afhankelijk van leren van elkaar en werken in groepen om de kennis te verbeteren. De voordelen van dit samenwerkend leren worden steeds vaker herkend onder leraren. Er is aangetoond dat deze vorm van leren probleemoplossende vaardigheden verbetert, studenten uitdaagt om meer zelf na te denken en kritisch denken aanmoedigt. Als resultaat wordt de kwaliteit van het leren en de individuele vaardigheden verbeterd.

Het blijft de vraag of samenwerkend leren en leren van elkaar het collegemodel volledig kan vervangen, maar het succes en potentieel kan zeer waarschijnlijk op grote schaal worden gerealiseerd wanneer hierbij technologie zoals het scale-up-klaslokaal wordt gebruikt.

Ga voor meer informatie over Scale-up-klaslokaal naar deze pagina.