Current language: Nederlands
  • Voorwaarden

Voorwaarden

Hier volgen de voorwaarden en condities voor het gebruik van de Europese Panasonic-website, www.panasonic-europe.com Als u deze voorwaarden niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van de website.

Tenzij anderszins vermeld worden de inhoud van deze website en de pagina's beschermd onder auteursrecht. Geen enkel gedeelte mag, in geen enkele vorm, worden verveelvoudigd of op een andere manier worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Panasonic, of in overeenstemming met de volgende bepaling die hierna uiteengezet wordt.

U mag de zichtbare tekst op de website afdrukken of downloaden voor persoonlijke niet-commerciële doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot de structuur, algehele stijl en programmacode. Hoewel de informatie op www.panasonic-europe.com met de grootste zorg is samengesteld, accepteert Panasonic Connect Europe GmbH geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen. Ontwerp, specificaties en prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.