Current language: Nederlands
  • Veelgestelde vragen over schermen

Schermen - veelgestelde vragen

V. Ik zie de video-inhoud, maar het volledige beeld is paars. 

A. Druk op de toets Menu op de afstandsbediening. De Setup-menupagina 1 verschijnt op het scherm. Schuif omhoog/omlaag naar het item Component/RGBIn Select.  Controleer of dit is ingesteld op het juiste type voor uw invoersignaal: "RGB" of "Component".""" 

 

V. Ik kan mijn screensaver niet instellen om op gezette tijden in en uit te schakelen. 

A. Selecteer "Present time" op menupagina 2/2: hier kunt u de screensaver instellen voor activering op vaste tijden." 

 

V. Het beeld is niet schermvullend en ik zie grijze balken aan de linker- en rechterkant. 

A. Selecteer de juiste "aspectverhouding" met uw afstandsbediening om het volledige scherm te vullen."  

 

V. Elke keer dat ik mijn monitor aanzet, zie ik een waarschuwingsbericht betreffende 3D. Dit gaat weg als ik de toets "Return" op de afstandsbediening indruk, maar als ik de monitor weer aanzet, verschijnt de 3D-waarschuwing opnieuw."

A. Druk op de toets Menu op de afstandsbediening. De Setup-menupagina 1/2 verschijnt op het scherm, schuif omhoog/omlaag naar het OSD Language-item en houd de OK-toets langer dan drie seconden ingedrukt. Selecteer Options in het nieuwe menu dat op het scherm verschijnt. Vervolgens verschijnt pagina 1/3 van het "Options Menu". Schuif omlaag naar pagina 3/3 tot het item "3D Safety Precautions" en selecteer "Off".""""" Selecteer Yes in het waarschuwingsbericht dat verschijnt. Druk op Return op de afstandsbediening om de menu's te verwijderen. Selecteer Yes in het waarschuwingsbericht dat verschijnt.