• TH-42PH30

    High-definition plasmascherm

Schermfuncties: TH42PH30

 

Het multischermsysteem geeft beelden dynamisch weer in grote ruimten

De multischermfunctie vergroot beelden tot vijf maal de oorspronkelijke grootte, zowel verticaal als horizontaal. Beelden worden vergroot volgens dezelfde zoomverhouding in zowel verticale als horizontale richting, zoals 2x2, 3x3, 4x4 en 5x5, of volgens verschillende verhoudingen om effectief gebruik te maken van verticaal of horizontaal verlengde ruimten. De veelzijdigheid van het plasmascherm kan verder worden verbeterd door een vrije selectie van de zoomverhouding, zodat deze overeenkomt met de installatieruimte.

*Er treedt een bepaalde mate van degradatie op als beelden worden vergroot.
*Zorg voor een ruimte met goede airconditioning aangezien de omgevingstemperatuur varieert naargelang de installatieconditie en de locatie.

Scherm-ID-bediening

Ter voorkoming van afstandsbedieningsfouten die kunnen optreden wanneer meerdere schermen dicht bij elkaar zijn geïnstalleerd, moet elk scherm in een multischermsysteem beschikken over een unieke ID. Het toewijzen van een scherm-ID zorgt voor een betrouwbare werking van de afstandsbediening.

* De optionele ID-afstandsbediening (EUR7636070R) is vereist.

Multi AI-bedieningsfunctie

Door toepassing van AI-bediening voor het helderheidssignaal van het volledige invoersignaal met behulp van dezelfde videoverwerking als bij beeld op een enkel scherm, bereikt deze functie een uniform helderheidsniveau voor het volledige beeld.

Seam Hides Video Off-modus

Deze modus vertoont een volledig schermbeeld, inclusief randen (de volledige breedte van het frame) van het schermpaneel. Dit is met name geschikt voor het weergeven van tekstinformatie, aangezien er geen woorden door het frame worden verborgen.

4x digitale zoom

Met deze functie kunt u een gedeelte van het beeld tot viermaal de oorspronkelijke grootte vergroten en op het volledige scherm weergeven. Deze functie kan uw presentaties meer impact te geven.

*Digitale zoom functioneert niet in de multischerm- of dubbel beeld-modus.
*Er treedt een bepaalde mate van degradatie op als beelden worden vergroot.

Wekelijkse opdrachttimer

Deze functie maakt het eenvoudig de schermwerking te automatiseren zonder dat een externe planner nodig is. U kunt verschillende bewerkingen instellen (in-/uitschakelen, selectie van beeldbron, screensaverfuncties en meer) die op specifieke tijdstippen op specifieke dagen van de week kunnen worden geactiveerd.

Automatische beeldplaatsing

Druk op de Auto Setup-toets op de afstandsbediening om het beeld te positioneren. Deze functie corrigeert automatisch horizontale en verticale beeldposities, de klokfase en dotklok als een analoog signaal als invoer is geselecteerd. De aanpassing zorgt voor optimale standaardwaarden voor horizontale en verticale beeldformaten.

*Indien de dotklokfrequentie 162 MHz is (voor PF-serie; 108 MHz voor PH-serie) of hoger, dan kunnen DOT CLOCK en CLOCK PHASE niet worden uitgevoerd.
*Bij digitale RGB-signaaluitvoer kunnen DOT CLOCK en CLOCK PHASE niet worden uitgevoerd.

Beeldprofielen

De beeldinstellingswaarden die zijn ingesteld in het beeldmenu en geavanceerde instellingen kunnen in het geheugen van het scherm worden opgeslagen als profielen. Er kunnen tot acht combinaties worden opgeslagen, en het voorkeursprofiel kan worden geselecteerd zodat dit overeenkomt met de gebruikte videobron.

• Studio W/B-modus
Hiermee kunt u de kleurtemperatuur instellen die het best overeenkomt met de toepassingen van uitzendstations en studio's.

• Instelling weergaveformaat
Geeft videosignalen weer waarbij de randen die normaal worden afgesneden (bovenaan, onderaan, rechts en links) zichtbaar worden.

• Studioversterkingsmodus
Verhoogt het contrast om witvervaging te elimineren.

Audio-invoerselectie

De video- en audio-invoer kunnen afzonderlijk van elkaar worden geselecteerd. Dit maakt het mogelijk flexibele combinaties van beeld en geluid te maken.

Screensaverfuncties

Verschillende screensaverfuncties helpen het risico op ongelijkmatige fosforveroudering te verminderen. U kunt de timer ook gebruiken om de bedieningstijd van de screensaver in te stellen.

NANODRIFT SAVER Hiermee wordt het beeld vloeiend verplaatst met 1/16 van een punt per keer.
OVERLAY-SCHUIFBALK De helderheid van het beeld wordt verlaagd en er schuift een witte balk overheen.
ALLEEN SCHUIFBALK Een witte balk schuift van links naar rechts. Het beeld wordt niet weergegeven.
NEGATIEF BEELD Er wordt een beeld in negatief op het scherm weergegeven.
AANPASSING ZIJPANEEL Zorgt ervoor dat de zwarte banden aan de zijkanten van het scherm helderder worden wanneer beelden in 4:3-formaat worden weergegeven.
PIEKLIMIETMODUS Verlaagt het piekhelderheidsniveau (beeldcontrast).
WIT SCHERM Het volledige scherm is wit.

• Nieuwe screensaver NANODRIFT SAVER

De nieuwe NANODRIFT SAVER vermindert de beeldretentie vier maal*1 effectiever dan bij eerdere systemen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van vloeiende fijnbeeldverplaatsing om de kans op beeldretentie te minimaliseren zonder de weergave te blokkeren.

*1: in vergelijking met onze "schommelende" screensaver."*NANODRIFT is een handelsmerk van Panasonic Corporation.""

Instellingen voor een verlengde levensduur

Het is eenvoudig instellingen uit te voeren die de levensduur verlengen aangezien alle items die beeldretentie voorkomen in een menu zijn gegroepeerd.

Automatische uitschakeling

Met deze functie wordt de stroom naar het scherm automatisch uitgeschakeld als de werking van de screensaver eindigt.

Energiebesparende functies

Een groot aantal milieuvriendelijke functies helpt het energieverbruik te minimaliseren.

DPMS (Display Power Management Signaling): de stroom wordt automatisch in- of uitgeschakeld in reactie op een sync-signaal van de pc die is aangesloten op de ingebouwde pc-ingangspoort.

Automatische uitschakeling: als u een apparaat gebruikt dat is aangesloten op multifunctionele sleuven, gaat het schermpaneel over op de stand-bymodus als er gedurende tien minuten geen sync-signaal wordt ontvangen.

Energiebesparende modus: vermindert de helderheid van het scherm.

Stand-by energiebesparende modus: vermindert het stroomverbruik in de stand-by modus. (Het opstarten kan enige tijd duren als het scherm zich in deze modus bevindt.)