• TH-103PF12

    1080p Full-HD professioneel
    plasmascherm

Schermfuncties: TH103PF12

 

PJLink™*1 Compatibele netwerkfunctie voor afstandsbediening™—

Met deze netwerkfunctie kunt u schermen per afstandsbediening besturen en de status controleren via een LAN-verbinding. Aangezien de bedrijfsstandaard "PJLink"*1 Klasse 1" wordt ondersteund, kan bestaande infrastructuur worden gebruikt voor een effectieve bediening van het plasmascherm.™" U kunt het scherm ook via een internetbrowser besturen voor een nog eenvoudiger gebruik.
De netwerkfunctie maakt gebruik van hetzelfde protocol als de Panasonic-projectors, zodat andere video-apparatuur kan worden gecombineerd om het systeem uit te breiden.

*1: algemene standaardwaarden voor een telecommunicatieprotocol voor bediening en beheer van meerdere projectors.
• Als de netwerkfunctie wordt gebruikt, moet u ervoor zorgen dat "Control I/F Select" in "Network Setup" is ingesteld op "LAN."* Voor de TH-103PF12U is het optionele LAN-bord TY-FB12LC vereist.""""""

De portretzoomfunctie vergroot horizontale beelden voor verticale weergave

Door de horizontale inhoud te verdelen over drie verticale segmenten kan de portret-zoomfunctie dynamisch geselecteerde segmenten weergeven. Als u vervolgens drie plasmaschermen van 103 inch of 85 inch samen groepeert in de portretmodus kan een dynamisch systeem met meerdere schermen worden geconfigureerd om personen levensgroot weer te geven met bijna hetzelfde weergaveveld als de oorspronkelijke inhoud.

*Er treedt een bepaalde mate van degradatie op als beelden worden vergroot.

Het multischermsysteem geeft beelden dynamisch weer in grote ruimten

De multischermfunctie vergroot beelden tot vijf maal de oorspronkelijke grootte, zowel verticaal als horizontaal. Beelden worden vergroot volgens dezelfde zoomverhouding in zowel verticale als horizontale richting, zoals 2x2, 3x3, 4x4 en 5x5, of volgens verschillende verhoudingen om effectief gebruik te maken van verticaal of horizontaal verlengde ruimten. De veelzijdigheid van het plasmascherm kan verder worden verbeterd door een vrije selectie van de zoomverhouding, zodat deze overeenkomt met de installatieruimte.

*Er treedt een bepaalde mate van degradatie op als beelden worden vergroot.
*Zorg voor een ruimte met goede airconditioning aangezien de omgevingstemperatuur varieert naargelang de installatieconditie en de locatie.

Scherm-ID-bediening

Ter voorkoming van afstandsbedieningsfouten die kunnen optreden wanneer meerdere schermen dicht bij elkaar zijn geïnstalleerd, moet elk scherm in een multischermsysteem beschikken over een unieke ID. Het toewijzen van een scherm-ID zorgt voor een betrouwbare werking van de afstandsbediening.

* De optionele ID-afstandsbediening (EUR7636070R) is vereist.

Seam Hides Video Off-modus

Deze modus vertoont een volledig schermbeeld, inclusief randen (de volledige breedte van het frame) van het schermpaneel. Dit is met name geschikt voor het weergeven van tekstinformatie, aangezien er geen woorden door het frame worden verborgen.

Advanced Dual Picture-modus

Met deze modus kunt u een videobeeld over een schermvullend pc-beeld leggen. U kunt nu een videoclip combineren met tekstinformatie van een pc zodat u nog effectiever belangrijke boodschappen kunt overbrengen.

*Analoge signaalcombinaties kunnen niet worden weergegeven.

4x digitale zoom

Met deze functie kunt u een gedeelte van het beeld tot viermaal de oorspronkelijke grootte vergroten en op het volledige scherm weergeven. Deze functie kan uw presentaties meer impact te geven.

*Digitale zoom functioneert niet in de multischerm- of dubbel beeld-modus.
*Er treedt een bepaalde mate van degradatie op als beelden worden vergroot.

Functie voor dubbel beeld mengen

Bij de functie voor het mengen van dubbel beeld wordt tekstinformatie van een pc op bewegende basisbeelden geplaatst. Deze functie maakt het eenvoudig ondertiteling toe te voegen zonder dat er dure bewerkingsapparatuur nodig is. Aangezien tekstgegevens in full-HD beeldkwaliteit worden weergegeven, kunnen bedrijfs- en merkbeelden effectief worden gepresenteerd met een hoge resolutie.

*Houd er rekening mee dat gebruik van deze functie voor het verwerken van beelden zonder toestemming van de auteursrechthouder voor commerciële of openbare weergave, de rechten van de auteursrechthouder kan schenden.
*Analoge signaalcombinaties kunnen niet worden weergegeven.

Wekelijkse opdrachttimer

Deze functie maakt het eenvoudig de schermwerking te automatiseren zonder dat een externe planner nodig is. U kunt verschillende bewerkingen instellen (in-/uitschakelen, selectie van beeldbron, screensaverfuncties en meer) die op specifieke tijdstippen op specifieke dagen van de week kunnen worden geactiveerd.

Functie voor het over elkaar leggen van tekst

Met behulp van een RS-232C-interface kunt u tekst over videobeelden leggen en weergeven. De schermpositie, tekst- en achtergrondkleuren en de grootte van de tekst kunnen worden ingesteld. Bij gebruik in combinatie met de wekelijkse opdrachttimer kan tekst op voorhand worden geregistreerd en worden weergegeven op vooraf vastgestelde tijden: ideaal voor digitale-signaleringstoepassingen.

Automatische beeldplaatsing

Druk op de Auto Setup-toets op de afstandsbediening om het beeld te positioneren. Deze functie corrigeert automatisch horizontale en verticale beeldposities, de klokfase en dotklok als een analoog signaal als invoer is geselecteerd. De aanpassing zorgt voor optimale standaardwaarden voor horizontale en verticale beeldformaten.

*Als de dotklokfrequentie 108 MHz of hoger is, kunnen DOT CLOCK en CLOCK PHASE niet worden uitgevoerd.
*Bij een digitale RGB-signaalinvoer kunnen DOT CLOCK en CLOCK PHASE niet worden uitgevoerd.

Beeldprofielen

De beeldinstellingswaarden die zijn ingesteld in het beeldmenu en geavanceerde instellingen kunnen in het geheugen van het scherm worden opgeslagen als profielen. Er kunnen tot acht combinaties worden opgeslagen, en het voorkeursprofiel kan worden geselecteerd zodat dit overeenkomt met de gebruikte videobron.

• Monitormodus
In deze modus worden beelden weergegeven zonder dat de helderheid binnen hetzelfde signaalniveaubereik wordt gewijzigd, zelfs niet indien het gemiddelde beeldniveau (APL, Average Picture Level) van het scherm varieert. Aangezien in deze modus de witbalans wordt gehandhaafd, ongeacht het formaat van de heldere gebieden in het beeld, is deze modus geschikt voor gebruik bij uitzendstations en beeldproductiestudio's waarbij een nauwkeurige kleurenreproductie wordt vereist.

• Studio W/B-modus
Hiermee kunt u de kleurtemperatuur instellen die het best overeenkomt met de toepassingen van uitzendstations en studio's.

• 1:1 pixel-modus
De 1:1 pixel-modus wijst video-inhoud van 1920 x 1080 toe aan full-HD paneelpixels om 100% van de oorspronkelijke inhoud weer te geven. Door het schalingsproces over te slaan is het in deze modus mogelijk high-definition beelden te produceren in het oorspronkelijke 1:1 pixelformaat.
* Compatibel signaalformaat: 1,125/50i, 60i, 24sF, 24p, 25p, 30p, 50p, 60p, 1,250/50i

• Instelling schermgrootte
Geeft videosignalen weer waarbij de randen die normaal worden afgesneden (bovenaan, onderaan, rechts en links) zichtbaar worden.

• Studioversterkingsmodus
Verhoogt het contrast om witvervaging te elimineren.

Screensaverfuncties

Verschillende screensaverfuncties helpen het risico op ongelijkmatige fosforveroudering te verminderen. U kunt de timer ook gebruiken om de bedieningstijd van de screensaver in te stellen.

NANODRIFT SAVER Hiermee wordt het beeld vloeiend verplaatst met 1/16 van een punt per keer.
OVERLAY-SCHUIFBALK De helderheid van het beeld wordt verlaagd en er schuift een witte balk overheen.
ALLEEN SCHUIFBALK Een witte balk schuift van links naar rechts. Het beeld wordt niet weergegeven.
NEGATIEF BEELD Er wordt een beeld in negatief op het scherm weergegeven.
AANPASSING ZIJPANEEL Zorgt ervoor dat de zwarte banden aan de zijkanten van het scherm helderder worden wanneer beelden in 4:3-formaat worden weergegeven.
PIEKLIMIETMODUS Verlaagt het piekhelderheidsniveau (beeldcontrast).
WIT SCHERM Het volledige scherm is wit.

• Nieuwe screensaver NANODRIFT SAVER

De nieuwe NANODRIFT SAVER vermindert de beeldretentie vier maal*1 effectiever dan bij eerdere systemen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van vloeiende fijnbeeldverplaatsing om de kans op beeldretentie te minimaliseren zonder de weergave te blokkeren.

*1: in vergelijking met onze "schommelende" screensaver."*NANODRIFT is een handelsmerk van Panasonic Corporation.""

Instellingen voor een verlengde levensduur

Het is eenvoudig instellingen uit te voeren die de levensduur verlengen aangezien alle items die beeldretentie voorkomen in een menu zijn gegroepeerd.

Automatische uitschakeling

Met deze functie wordt de stroom naar het scherm automatisch uitgeschakeld als de werking van de screensaver eindigt.

Energiebesparende functies

Een groot aantal milieuvriendelijke functies helpt het energieverbruik te minimaliseren.

DPMS (Display Power Management Signaling): de stroom wordt automatisch in- of uitgeschakeld in reactie op een sync-signaal van de pc die is aangesloten op de ingebouwde pc-ingangspoort.

Automatische uitschakeling: als u een apparaat gebruikt dat is aangesloten op multifunctionele sleuven, gaat het schermpaneel over op de stand-bymodus als er gedurende tien minuten geen sync-signaal wordt ontvangen.

Energiebesparende modus: vermindert de helderheid van het scherm.

Stand-by energiebesparende modus: vermindert het stroomverbruik in de stand-by modus. (Het opstarten kan enige tijd duren als het scherm zich in deze modus bevindt.)