• TH-42LFP30

    Weerbestendig lcd-scherm

    TH-42LFP30

Schermfuncties - TH-42LFP30

 

“ECO”-functie

Om het stroomverbruik te verlagen wordt omgevingsverlichting gedetecteerd door een sensor, waarna de achtergrondverlichting automatisch wordt aangepast voor een optimale weergave. Het stroomverbruik kan ook worden verminderd door de schermhelderheid te verlagen.

Energiebesparing

• Stroombeheer

De stroom wordt automatisch in- of uitgeschakeld in reactie op een sync-signaal van de aangesloten apparatuur naar een PC*-ingang.

• Automatische uitschakeling

Als u een apparaat gebruikt dat is verbonden met een van de aansluitpunten, schakelt het schermpaneel naar de stand-bymodus als er gedurende tien minuten geen sync-signaal wordt ontvangen.

• Energiebesparende stand-bymodus

Verlaagt het stroomverbruik in de stand-bymodus.

* DPMS-compatibel

Beveiligde instellingen bij foutieve bediening

U kunt bedieningsfouten in openbare ruimten voorkomen door op voorhand beveiligde instellingen in te schakelen.

Maximum volumeniveau: stelt het maximale geluidsvolume in.
Toetsvergrendeling: beperkt de toetsfuncties voor het scherm.
Extern gebruikersniveau: beperkt de belangrijkste functies van de afstandsbediening.

Screensaver

De screensaver vermindert de kans op nabeelden of beeldretentie die kan optreden wanneer stilstaande beelden langdurig worden weergegeven met een constante, ongewijzigde helderheid. DE Auto Power Off-instelling kan ook worden ingesteld om de stroom automatisch uit te schakelen als de screensaver wordt afgesloten.

Externe systeembewaking

De schermstatus, waaronder gegevens over voedingseenheid, ingangssignaal, schermtemperatuur en het totaal aan gebruiksuren kan via een RS-232C-interface op afstand worden bijgehouden. U kunt dan sneller reageren op problemen bij systemen die voor advertenties of informatieverstrekking worden gebruikt.

Stroomherstelmodus

Als de stekker wordt verwijderd en opnieuw ingestoken, of bij een tijdelijke stroomstoring, kan het scherm zodanig worden ingesteld dat de stroom weer wordt ingeschakeld zodra de stroomvoorziening is hersteld.

Inschakelvertragingsfunctie

Voor videowanden en andere multi-unittoepassingen wordt de inschakeltijd voor elke weergave-unit in het systeem licht verschoven, zodat de stroomvoorziening minder zwaar wordt belast.

Het multischermsysteem geeft beelden dynamisch weer in grote ruimten

De multischermfunctie vergroot beelden tot vijf maal de oorspronkelijke grootte, zowel verticaal als horizontaal. Beelden worden vergroot volgens dezelfde zoomverhouding in zowel verticale als horizontale richting, zoals 2x2, 3x3, 4x4 en 5x5, of volgens verschillende verhoudingen om effectief gebruik te maken van verticaal of horizontaal verlengde ruimten. De veelzijdigheid van het lcd-scherm kan verder worden verbeterd door een vrije selectie van de zoomverhouding zodat deze overeenkomt met de installatieruimte.

*Er treedt een bepaalde mate van degradatie op als beelden worden vergroot.
*Zorg voor een ruimte met goede airconditioning aangezien de omgevingstemperatuur varieert naargelang de installatieconditie en de locatie.

Seam Hides Video-modus

Als deze modus is uitgeschakeld, wordt het weergavepaneel op het volledige scherm weergegeven, inclusief de randen (de volledige breedte van het frame). Dit is met name geschikt voor het weergeven van tekstinformatie, aangezien er geen woorden door het frame worden verborgen. De beeldgebieden die worden verborgen door randen kunnen zowel in verticale als in horizontale richting worden aangepast.

Automatische beeldplaatsing

Druk op de Auto Setup-toets op de afstandsbediening om het beeld te positioneren. Deze functie corrigeert automatisch de horizontale en verticale beeldposities, de klokfase en de dotklok als er een RGB-signaal wordt ingevoerd. De aanpassing zorgt voor optimale standaardwaarden voor horizontale en verticale beeldformaten.

* Bij digitale RGB-signaalinvoer kunnen dotklok en klokfase niet worden uitgevoerd.

1:1 pixel-modus

De 1:1 pixel-modus wijst video-inhoud van 1920 × 1080 toe aan full-HD paneelpixels om 100% van de oorspronkelijke inhoud weer te geven. Doordat het schalingsproces wordt overgeslagen, is het in deze modus mogelijk high-definition beelden te produceren in het oorspronkelijke 1:1 pixelformaat.

* Compatibel signaalformaat: 1,125/50i, 60i, 24sF, 24p, 25p, 30p, 50p, 60p, 1,250/50i

4x digitale zoom

Met deze functie kunt u een gedeelte van het beeld tot viermaal de oorspronkelijke grootte vergroten en op het volledige scherm weergeven. Deze functie kan uw presentaties meer impact te geven.

*Digitale zoom functioneert niet in de multischerm- of dubbel beeld-modus.
*Er treedt een bepaalde mate van degradatie op als beelden worden vergroot.