• Banner - What we're doing

Wat wij doen

Bij Panasonic is aandacht voor het milieu niet iets dat we net ontdekt hebben. De zorg om het milieu vormt een integraal onderdeel van onze werkwijze en staat beschreven in onze gedragscode:

“De aarde is ons thuis. De aarde voorziet ons in onze levensbehoeften, waaronder natuurlijke grondstoffen en energie. Daarom nemen wij het voortouw als het gaat om milieuvriendelijke activiteiten, zodat onze waardevolle natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden blijft.
Wij zullen onze denkwijze en ons gedrag telkens aanpassen aan de veranderende omstandigheden en we zorgen ervoor dat we handelen in harmonie met de natuur om vooruitgang en succes te garanderen.”

Een initiatief waar wij ons in het bijzonder mee bezig houden is Eco Ideas. Wij zijn al jarenlang bezig onze professionele projectors te verbeteren, van het verminderen van afval bij de fabricage tot het ontwerpen van energie-efficiëntere onderdelen om energie te besparen en uitstoot te verminderen.

Verbeteringen in de fabricage

Sinds 2007 hebben wij de CO2-uitstoot in onze productieprocessen verminderd met 300.000 ton. Dit was mogelijk door de toepassing van bewust productontwerp, zorgvuldige materiaalselectie en de implementatie van een reeks productieverbeteringen.

Verbeteringen in onze producten

Audiovisuele toepassingen vereisen steeds helderdere beelden, aangezien klanten vragen om grootbeeldoplossingen die goed presteren in sterk verlichte ruimten. Panasonic zet zich in om dit effect te verzachten door de ontwikkeling van efficiëntere lichttechnologieën die zorgen voor een hogere lumenoutput bij hetzelfde energieverbruik, of voor dezelfde helderheid met bij een kleiner elektriciteitsverbruik. Dit heeft tot gevolg dat onze nieuwste schermproducten aanzienlijk hogere prestaties leveren en tegelijkertijd minder energie verbruiken. Kort samengevat: Panasonic doet er alles aan om de groenste schermoplossingen ter wereld te produceren.

Hoewel toekomstige technologieën zullen zorgen voor een nog efficiënter energieverbruik, is er ook op de korte termijn een oplossing gewenst. Daarom hebben wij het programma Offset For Life ontwikkeld.