Phone number: +44 (0) 2070226530
Phone number: +44 (0) 2070226530
Current language: Nederlands

WV-ASM200 demovideo

Clientbeheersoftware voor LAN/WAN IP-oplossingen

 

  • Clientbeheersoftware voor LAN/WAN IP-oplossingen
  • Live multiscreen en kaartweergave (in combinatie met WV-ASE201)
  • Ondersteuning voor joystickbediening van IP-camera's (in combinatie met WV-ASE201E)
  • Maakt een verbinding met maximaal 100 apparaten zodat 6400 camera's kunnen worden bediend
  • Volledige alarmbewaking

De i-Pro WV-ASM200 bewerkings- en beheersoftware is ideaal voor systeemtoepassingen voor meerdere recorders en meerdere locaties. Deze biedt een virtuele matrix voor IP-bewakingssystemen waardoor multi-monitoring en alarmbewaking mogelijk zijn vanaf externe locaties via een gedeeld netwerk. Live beelden kunnen direct van de camera of via de recorder worden ontvangen zodat een flexibel netwerkdesign mogelijk is. Configuratie met meerdere monitors maakt simultaan gebruik van Live (1/4/9/16 gesplitst), Review (spot/quad) en kaartweergave* mogelijk, elk op een specifieke monitor. * In combinatie met WV-ASE201E

Er kunnen maximaal drie monitors worden ondersteund door ASM200*

De WV-ASM200-software brengt alle componenten van een systeem samen, geïntegreerd vanaf het IP-systeem, ongeacht of het om een klein of wijdverspreid wordt gedistribueerd. Er zijn weinig beperkingen met IP en deze software levert een brede oplossing, direct naar één locatie. Hierdoor kunnen maximaal 30 ips/camera worden weergegeven in 16 gesplitste schermen met Mpeg4 2Mbps-modus, afhankelijk van de camera-installatie.

U kunt maximaal 100 recorders en 6.400 camera's registreren op het systeem. Daarnaast kunnen 400 groepen worden toegewezen om snel voorgeprogrammeerde cameraverzamelingen te selecteren in enkele, quad, 9-richtings- of 16-richtingsschermmodi die snelle toegang bieden tot vaak gebruikte camera's.

De WV-ASM200 gebruikt een configuratie van 3 monitors*:

1) De operatiemonitor biedt live weergave, camerabediening, zoeken en weergeven en de functie voor het opslaan van vastgelegde beelden in de stilstaande modus zodat ze kunnen worden afgedrukt. Er is ook een ingebouwde pop-upmelding voor alarmen die de bewerkingen verandert zodra een incident optreedt.

2) De kaartmonitor bevat camerapictogrammen op een kaart voor het gemakkelijk weergeven van verschillende locaties. Met alarmmelding en een link naar verschillende kaarten via een pictogram, is dit systeem zelfs geschikt voor de grootste bewakingslocaties.

3) De de live-monitor biedt live sequenties, meerdere schermen en alarmweergave. Met een door de gebruiker gedefinieerde bedieningspaneellay-out en achterkleur, gebruikersverificatie met tijdslimiet voor het wachtwoord en instelling voor gebruikerscameraweergave/bedieningsopsplitsing voor verfijnd gebruikersbeheer van maximaal 32 gebruikersregistraties, kunt u genieten van een fenomenale flexibiliteit.