• EBL128

  Een uniek concept voor vroegtijdige detectie zonder ongewenste alarmmeldingen

EBL128-systeem

EBL128 is een analoog adresseerbaar brandalarmsysteem, dat ook kan worden gebruikt in combinatie met conventionele detectoren. De CIE kan communiceren met maximaal 128 input- en/of outputeenheden op één lus. De lus wordt gebruikt voor het verbinden van detectoren, handmatige meldpunten en algemene inputs en outputs voor vrij programmeerbare klantspecifieke functies. EBL128 voldoet aan de NEN-EN 54-normen: NEN-EN 54-2 (Brandmeldcentrale) en NEN-EN 54-4 (Energievoorziening).

EBL128 - een uniek concept voor vroegtijdige detectie zonder ongewenste alarmmeldingen.
De EBL128 maakt onderdeel uit van  een nieuwe generatie brandalarmsystemen. Met unieke functionaliteit in combinatie met aanpassing aan de omgeving, zelfdiagnose en interactiviteit kan het systeem op vrijwel elke locatie worden geïnstalleerd.

Elke analoge detector in het systeem wordt afzonderlijk ingesteld, zodat deze is afgestemd op de omgeving. De gevoeligheid van elke analoge detector is constant, ongeacht de individuele mate van vervuiling of achtergronddeeltjes. Elke langetermijnverandering wordt onderscheiden van de kortetermijnvariaties van een smeulend vuur. De zelfdiagnosefunctie detecteert elke afwijking van de exacte normale toestand in de elektronische circuits en in de detectiekamer. Een serie geavanceerde analoge detectoren voorziet het systeem van nauwkeurige en ruisvrije informatie over rook- en warmteniveaus in de installatie.

Systeemoverzicht

Het regelpaneel van de EBL128 is een betrouwbare regel- en indicatie-eenheid voor een kleiner op zichzelf staand lussysteem dat maximaal 255 apparaten met elkaar kan verbinden.

Er kan een grote verscheidenheid aan eenheden worden aangesloten op de detectorlus:

 • Analoge detectoren
 • Conventionele detectoren
 • Adresseerbare handmatige meldpunten
 • Adresseerbare kortsluitbeveiligingen
 • Bewaakte adresseerbare outputeenheden
 • Adresseerbare outputeenheden
 • Adresseerbare melders en sirenes

Het brandalarmsysteem EBL128 heeft een set functies die voldoet aan de meest stringente eisen met betrekking tot branddetectie, presentatie en meting.

 • Een servicesignaal wordt automatisch afgegeven wanneer de detector vervuild is.
 • Het systeem ondersteunt een groot aantal branddetectie-algoritmen en deze kunnen worden ingesteld op elke analoge detector.
 • Meldingsaankondiging. De output voor de alarmmelder kan uitgesteld worden voor onmiddellijk onderzoek van een alarm ter plaatse.
 • Uitschakelingen. Zones, programmeerbare outputs en outputs voor de alarmmelder kunnen afzonderlijk worden uitgeschakeld.
 • Interne of externe tijdkanalen. Zones kunnen worden uitgeschakeld met een externe timer.
 • Door de gebruiker te programmeren outputs. De outputs zijn uiterst flexibel te programmeren voor de sturing van externe apparaten, zoals alarmapparatuur, blussystemen enz.
 • Er kunnen maximaal 8 display-eenheden, zoals externe brandweerpanelen of alarmmeldingscontrollers worden aangesloten op elke CIE.
 • Kan worden aangesloten op een webserver voor toegang op afstand en/of eenwegcommunicatie naar een extern systeem.

Regeleenheid 4550 is een compleet systeem met één lus voor 128 adressen. De CU is voorzien van een interne voedingseenheid. Batterijen worden binnen in de kast geplaatst. Er kunnen intern maximaal 4 uitbreidingskaarten worden aangesloten.

Uitbreidingskaarten:

 • 8-zone uitbreidingskaart 4580. Uitbreidingskaart voor 8 detectorzonelijnen. Er kunnen 2 kaarten worden aangesloten in de CIE.
 • 8-relais uitbreidingskaart 4581. Uitbreidingskaart met 8 programmeerbare omschakelrelais-outputs.

Plannings-, installatie- en ingebruiknemingshulpmiddel
Moderne brandalarmsystemen zijn uiterst complex en veelzijdig. Voor optimale prestaties en kosteneffectieve planning, installatie, ingebruikneming en onderhoud levert Panasonic aan de distributeurs een krachtig hulpmiddel. Dit hulpmiddel bestaat uit de Win128 pc-software, een compleet ondersteuningspakket voor de EBL128. Alle configuraties worden uitgevoerd op de pc en gedownload naar de regeleenheid.