• Panasonic @IFSEC2016, CCTV Privacy Protection

Maskeringstechnologie voor personen

Wet bescherming persoonsgegevens

Deze wet heeft tot doel het recht op privacy van personen te beschermen tegen inbreuken door de manier waarop met hun persoonlijke gegevens wordt omgegaan.  Onder "persoonlijke gegevens" worden alle gegevens verstaan die betrekking hebben op de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerd of identificeerbaar individu (de betrokkene).

Panasonic steunt de naleving van deze wet met de nieuwe maskeringstechnologie voor personen

 

panasonic, beveiligingstechnologie, beveiligingscamera, maskering van personen, privacywetgeving

 

Wanneer wordt overwogen een beveiligingssysteem te installeren, gaat men ervan uit dat de privacy van degenen die met het systeem in aanraking komen, drastisch afneemt. De maskeringstechnologie voor personen die Panasonic heeft ontwikkeld, moet ervoor zorgen dat uw beveiligingssysteem zowel voldoet aan de wet, door de identiteit van medewerkers en klanten te beschermen, als veilig is. Deze oplossing voor de bescherming van de privacy kan ook worden uitgeschakeld bij het bekijken van opnamen van een incident dat zich heeft voorgedaan. Dit biedt een flexibele, ethische en doelmatige oplossing voor de privacy binnen een beveiligingssysteem. 

Hoe werkt het?

De maskeringstechnologie voor personen die Panasonic heeft ontwikkeld, maakt gebruik van een MOR-functie (Moving Object Removal). Met deze functie kunnen bewegende objecten worden gemaskeerd en kunnen statische zones waarvan u vindt dat ze vertrouwelijk moeten blijven, worden verborgen. De MOR-functie kan ook worden uitgeschakeld en gemaskeerde zones kunnen desgewenst worden gewijzigd, om te zorgen dat het systeem flexibel en makkelijk te bedienen blijft. Bij het maskeren van personen kunnen ook verschillende gebruikersrollen worden ingesteld, zoals gewone gebruikers en beheerders, waarbij beheerders niet-gemaskeerde beelden kunnen bekijken. 

Deze technologie is geschikt voor gebruik in verschillende omgevingen, zoals detailhandel, logistiek, bankwezen en nog veel meer. De technologie kan worden geïnstalleerd in zowel nieuwe als bestaande beveiligingssystemen, om te zorgen dat uw systeem zowel flexibel te bedienen is als voldoet aan wet- en regelgeving. 

Systeemvoorbeeld

 

maskering van personen, beveiligingstechnologie, privacywetgeving, beveiligingscamera, bewakingssysteem

 

Klik voor meer informatie op de knop 'Neem contact met ons op' hieronder of klik hier om de brochure over het maskeren van personen te downloaden.