Phone number: 073-6402576
Transport

Nieuwe werkmethodes in de sector weg- en spoorvervoer

Er zijn niet veel bedrijfstakken die grotere uitdagingen bieden op het gebied van mobiel werken in de open lucht, dan de sector weg- en spoorvervoer.

En er zijn weinig of geen merken mobiele elektronica die Toughbook, met zijn Intel® Core™ i5 vPro™ processor, evenaren voor werk onder zulke omstandigheden.

Met superieure aansluitmogelijkheden, prestaties, draagbaarheid en ongeëvenaarde duurzaamheid biedt deze apparatuur professionele medewerkers in de transportsector meer mogelijkheden in de buitenlucht dan ooit tevoren. Papierwerk wordt overbodig. Weersomstandigheden – regen, sneeuw of felle zon – hebben geen nadelige invloed op het werk. Het is niet langer nodig om meerdere apparaten tegelijk te gebruiken en storingen in het netwerk komen veel minder vaak voor.

We willen u graag laten zien wat onze Toughbooks voor uw bedrijf kunnen betekenen.

Hoe ze nu al door andere organisaties in uw sector worden gebruikt. En hoe ze u kunnen helpen bij de dagelijkse uitdagingen.

¹ Getest door een extern nationaal, onafhankelijk laboratorium met inachtname van IEC 60529 Secties 13.4, 13.6.2, 14.2.5 en 14.3