INZAMELING LEGE BATTERIJEN DOOR STIBAT EFFICIËNTER EN VEILIGER DANKZIJ TOUGHPAD

Stibat organiseert als non-profitorganisatie de inzameling en recycling van lege batterijen in Nederland. Inmiddels kent Nederland meer dan 24.000 verzamelpunten: 5.000 scholen en 19.000 bedrijven, veelal winkels. Voor de inzameling van de lege batterijen rijden in Nederland vijf vrachtauto’s rond, die jaarlijks zo’n 3,2 miljoen kilo ofwel 160 miljoen batterijen ophalen.

Dankzij de Toughpad FZ-B2 en system integrator Map Trace kunnen de chauffeurs van Stibat zo optimaal mogelijk hun rittenplanning beheren, de hoeveelheid ingezamelde batterijen doorgeven en bijzonderheden rapporteren.

De inzameling van lege batterijen lijkt door het grote aantal inleverpunten vooral een arbeidsintensieve klus, maar er komt toch aanzienlijk meer bij kijken. Stibat heeft in samenwerking met haar Belgische tegenhanger Bebat onder de naam OptiBat een slimme softwaretool ontwikkeld, die op basis van de historische gegevens van de afgelopen tien jaar van elk inleverpunt goed kan voorspellen, wanneer de inzameltonnen vol zijn.

De gegevens uit OptiBat worden in een andere software-applicatie, Optiflow, ingevoerd. Die maakt wekelijks lijsten van de inleverpunten die aan de beurt zijn. De lijsten worden vervolgens automatisch in de rittenplanning voor de chauffeurs verwerkt. Het kan dus voorkomen dat bepaalde ophaalpunten om de twee weken bezocht worden, maar andere slechts een keer in twee maanden.

Chemisch afval
Een organisatie met veertien medewerkers, een eigen back-office systeem, vrachtauto’s en chauffeurs voor het inzamelen van tonnen met batterijen lijkt wellicht wat overdreven, maar lege batterijen zijn chemisch afval. “Ze moeten daarom met grote zorg behandeld worden om schade aan mens en milieu te voorkomen”, vertelt Gert Jan van Huuksloot, manager landelijk dekkend netwerk bij Stibat. “Het vervoer van de afgedankte batterijen van de inleverpunten naar het centrale Stibat-sorteercentrum in Lelystad als valt onder Europese regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en goederen over de weg.

Als gevolg van deze regels moeten de Stibat-chauffeurs het gewicht en het aantal batterijen bijhouden, dat ze vervoeren. Incidenten met het transport van gevaarlijk stoffen moeten gemeld worden bij het Meldpunt gevaarlijk stoffen, dat dan natuurlijk exact moet weten om welke lading het gaat. Ook bij tussentijdse inspecties moet de informatie up-to-date zijn. Omdat de inname van lege batterijen op elk inleverpunt direct met behulp van de Toughpad tablets aan de back-office wordt doorgegeven, is er altijd een exact overzicht van de vervoerde lading beschikbaar.

Van Huuksloot: “Alle inzamelmiddelen moeten voldoen aan strenge eisen voor veilige opslag en veilig transport. De vrachtwagens zijn speciaal voor het vervoer van de tonnen ingericht. Overigens zijn de vrachtauto’s eigendom van het transportbedrijf, maar volledig in Stibat-huisstijl uitgevoerd. De chauffeurs zijn in dienst van het transportbedrijf, maar werken full time aan de inzameling van lege batterijen. Zij dragen Stibat-kleding en hebben speciale opleidingen gevolgd.”

Navigatie en rapportages
Om over realtime informatie over de lading te kunnen beschikken en de werkprocessen beter te stroomlijnen, zijn de vijf chauffeurs van Stibat en vier chauffeurs van Bebat sinds begin 2015 uitgerust met Panasonic Toughpad FZ-B2 tablets. “Aan het begin van de werkdag ontvangen de chauffeurs de rittenplanning op hun tablet”, licht Van Huuksloot toe. “De tablets zijn in een cradle op het dashboard van de auto gemonteerd en voorzien van Interoute. Deze navigatiesoftware is ontwikkeld voor transportondernemingen en houdt bij de routeplanning ook rekening met wegen waarover geen gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden. Een andere voordeel van de oplossing is, dat Stibat de mogelijkheid heeft om managementrapportages te maken van bijvoorbeeld het aantal ritten, de tijdsduur en afstand van de ritten, de locatie en de duur van het inzamelen en de vulgraad van de auto’s.”

Daarnaast worden de tablets gebruikt om de bezoeken aan de inleverpunten aan en af te melden en op locatie onmiddellijk de nieuwe lading in te voeren. Daarvoor is een interface met speciale invoerschermen ontwikkeld. Via het mobiele netwerk wordt de informatie direct naar de back-office van Stibat in Zoetermeer en van Bebat in Tienen gestuurd. Dat wegen gebeurt met een geijkte weegschaal in de vrachtauto’s. Op termijn hoopt Stibat een automatische koppeling tussen de weegschaal en de tablet te realiseren, waardoor de weeggegevens automatisch ingevoerd worden.

De derde toepassing van de tablet is het opnemen van de situatie op de inleverpunten. Ook die moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Het is de taak van de chauffeurs om toezicht te houden op de juiste gang van zaken op de inzamellocaties. Als bijvoorbeeld de plaatsing van de tonnen niet correct is, maken ze met hun tablets foto’s van de situatie. Stibat kan daarna contact met het inleverpunt opnemen om de situatie te verbeteren.

Map Trace
De oplossing voor Stibat en Bebat, de implementatie daarvan en de aanschaf van de tablets werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met Map Trace uit De Lier. Map Trace is een system integrator, die niet alleen intelligente toepassingen voor de informatie-uitwisseling met mobiele medewerkers ontwikkelt en implementeert, maar ook professionele mobiele oplossingen levert. Het kan bijvoorbeeld gaan om de uitwisseling van informatie tussen mobiele werknemers en de back-office en de verwerking van data over geografische positie, voertuigidentificatie, temperatuur, vochtigheid, afgelegde afstand en brandstofverbruik.

In dergelijke oplossingen wordt ook hardware zoals voertuigvolgsystemen, sensoren, plan-boards, boordcomputers en andere mobiele devices geïntegreerd.

“We hebben op basis van de werkprocessen eerst een functioneel ontwerp van de oplossing gemaakt en daarna samen met Stibat op basis van een wensenlijstje de keuze gemaakt voor de Panasonic Toughpad FZ-B2 tablet. Ze zijn natuurlijk eerst uitvoerig getest”, licht Alexander Lancee, directeur van Map Trace, toe. “De voornaamste eis was robuustheid, waardoor consumententablets eigenlijk al meteen afvielen. Ook gebruiksgemak voor de chauffeur; zowel wat betreft de invoer van gegevens via het scherm als wat betreft de praktische bruikbaarheid in de auto en op locatie, was een belangrijk criterium. De schermhelderheid was eigenlijk niet eens een specifieke eis, maar in de praktijk blijkt dat toch een enorm pluspunt van de Toughpad tablets te zijn. Panasonic heeft ook de cradles en opladers voor montage in de auto en de holstertassen voor het dragen van de tablets geleverd.”

De uitrol van het project startte in januari 2015 en verliep volgens Van Huuksloot en Lancee vlekkeloos. Er waren geen problemen; noch in technische zin, noch wat betreft de acceptatie bij de chauffeurs. Ze zijn zeer tevreden over de tablets en besparen tijd door een betere routeplanning en een vlottere verwerking van de informatie. Van Huuksloot: “Tijdbesparing was overigens niet de primaire doelstelling van het project. We zullen het aantal ritten dan ook niet opvoeren of de workload verzwaren. We streven wel naar verbetering van de informatievoorziening, verhoging van de betrouwbaarheid van werkprocessen en een beter toezicht op de inleverpunten, want veiligheid en het correct voldoen aan de wet- en regelgeving staan bij ons voorop!”