Phone number: 073-6402576

Panasonic verwelkomt business consultant Thomas Murman

De Europese Mobile Solutions Business Division van Panasonic is versterkt met de komst van Thomas Murman. Hij is de nieuwste aanwinst van het Benelux accountteam dat de zakelijke klantenportfolio voor de robuuste Toughbook notebooks, tablets en handhelds beheert, alsmede de ondersteunende Toughbook services en solutions.

Thomas was voorheen werkzaam als accountmanager bij Siemens. Voor de Duitse multinational adviseerde hij zakelijke klanten in de industrie, telecom en de bouwsector over diverse technische installaties in hun gebouwen, zoals brandbeveiliging en energie-meetsystemen. “Bij de installatie van bijvoorbeeld softwareapplicaties die de piekbelasting van stroomverbruik in een gebouw meten, werd ik regelmatig gevraagd om hier ook passende hardware bij te leveren. Mijn voorkeur ging vaak uit naar apparaten uit het Toughbook-assortiment, omdat ik toen al overtuigd was van Toughbook’s added value. Een goede kennis van me werkt bij Panasonic en van hem hoorde ik veel positiefs over de organisatie en de cultuur. Toen ik deze kans kreeg, hoefde ik er dus niet lang over na te denken.”

Bij Panasonic zal Thomas verantwoordelijk zijn voor het uitbouwen van uiteenlopende sectoren: gaande van utiliteits- en installatiebedrijven, netwerkbeheerders tot bouwbedrijven en transportbedrijven, havens en luchthavens. Hierbij zal hij zowel instaan voor het beheer van de bestaande relaties als de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingen binnen deze sectoren.

We wensen Thomas veel succes bij de start van deze nieuwe uitdaging.

 

Panasonic welcomes Thomas Murman

The European Mobile Solutions Business Division of Panasonic has been strengthened with the arrival of Thomas Murman. He is the latest addition to the Benelux account team that manages the business client portfolio for the Toughbook rugged notebooks, tablets and handhelds, as well as the supporting Toughbook services and solutions.

Thomas was previously employed as an account manager at Siemens. At the German multinational, he advised business customers in the industry, telecom and construction sectors on various technical installations in their buildings, such as fire protection and energy measurement systems. “When installing, for example, software applications that measure the peak load of power consumption in a building, I was regularly asked to also supply suitable hardware. My preference was often for devices from the Toughbook range, because I was already convinced of Toughbook's added value back then. An acquaintance of me works at Panasonic and I heard many positive things about the organization and culture. So when I got this opportunity, I didn't hesitate. "

At Panasonic, Thomas will be responsible for developing a wide range of sectors: from utility and field service companies, network providers to construction companies and transport companies, ports and airports. He will be responsible for the management of existing relationships and the development of new collaborations within these sectors.

We wish Thomas every success at the start of this new challenge.