Phone number: 073-6402576
  • Recycleprogramma

Recycleprogramma

Toughbook (PC) Takeback programma

In Europa kunnen Panasonic klanten hun End of Life (EOL) en End of Use (EOU) Toughbooks gratis afgeven bij gemeentelijke inzamelpunten. De manier waarop inzameling is geregeld verschilt per gemeente. Informatie, zoals het adres en de openingstijden van een afvalinzamelingpunt, kunnen worden gevonden in lokale telefoonboeken, gemeentegidsen en websites. Een alternatief voor alle klanten is om de EOL of EOU Toughbookapparatuur te retourneren langs het verkoopspunt voor nieuwe apparatuur.

Volgens de EU-wetgeving in de meeste lidstaten is het zakelijke gebruikers niet toegestaan EOL producten naar gemeentelijke inzamelpunten te brengen.

Zakelijke klanten dienen hiervoor hun Panasonic vertegenwoordiger te contacterenen (of) de contactinformatie te gebruiken om het recyclen van uw Toughbooks te regelen. Als u een recycleaanvraag indient, zal Panasonic een oplossing op maat uitwerken om zo goed mogelijk aan uw behoeften tegemoet te komen.

NB. Deze procedure is ook van toepassing op klanten die over grotere hoeveelheden te recycleren Toughbooks beschikken. 

In aanvulling op deze recyclemogelijkheden biedt Panasonic Computer Products Europe (PCPE) een individueel en kostenloos takeback-plan aan om gebruikte Toughbooks te verkopen aan consumenten. Na telefonische aanvraag via één van de genoemde nummers zal Panasonic de ophaling van de Toughbook organizeren.

Contacteer één van de onderstaande gratis nummers om de recyclage van uw Toughbook te regelen :

GB +44(0)8709 079 079

Duitsland +49(0) 800 723 5211

Frankrijk +33(0) 1 55 93 66 60

Spanje +34(0) 901 101 157

Italië +39(0) 848 391 999

Oostenrijk +43(0) 800 006 493

NB. Alle andere landen kunnen een van de bovenstaande nummers bellen

Als alternatief kunt u een e-mail aan Panasonic sturen en zo een regeling treffen voor het recyclen van uw Toughbook:toughbooksupport@eu.panasonic.com