Current language: Nederlands
  • KX-UDS124

    SIP DECT Cell Station

Eenvoudig te implementeren

Het KX-UDS124-basisstation voor de KX-UDT121/111 is eenvoudig te installeren. De tijd die wordt bespaard met installatie leidt tot lagere arbeidskosten. Elk Panasonic-basisstation kan worden ingesteld als Super Master-basisstation, waardoor er geen speciale server hoeft te worden geïnstalleerd voor Super Master-gebruik.

Zie voor meer informatie de volgende video:

Eenvoudige locatieplanning
Panasonic biedt een gratis hulpmiddel voor het plannen van installatielocaties van basisstations. Met dit hulpmiddel kunt u het basisstation eenvoudig plaatsen op de locaties die worden weergegeven in het diagram. Het signaalbereik wordt geschat voor eenvoudige locatieplanning.

Eenvoudig locatieonderzoek
Vroeger waren er basisstations, handsets en diverse andere apparatuur nodig om het daadwerkelijke signaal in de installatielocaties volgens de locatieplanning te controleren. Zo konden de definitieve locaties worden bepaald. Met de KX-UDS124 zijn er slechts twee basisstations nodig voor een locatieonderzoek terwijl met de LED-kleuren het signaal wordt gecontroleerd. Na het installeren van elk basisstation kan de terugloopfunctie van de KX-UDT121/111 worden gebruikt om de geluids- en radio-omstandigheden te controleren. Hierdoor kan één persoon het hele servicegebeid controleren.

Eenvoudige registratie van basisstation
Nadat de basisstations zijn geïnstalleerd, worden deze automatisch geregistreerd. Vroeger moest elk basisstation handmatig worden geregistreerd. Met de KX-UDS124 hoeft alleen het masterbasisstation te worden geregistreerd. Hierna worden de andere basisstations met één klik automatisch geregistreerd als hulpbasisstation.

Eenvoudig structuuronderzoek
De Panasonic KX-UDS124 kan ook de functie voor internetinstallatie of een specifieke toepassing gebruiken om automatisch structuuronderzoeken en configuraties te verwerken. Dit is een verbetering ten opzichte van de eerdere handmatige registratie en het gecompliceerde proces van structuurconfiguratie. Nadat het structuuronderzoek is geactiveerd vanaf het instellingenscherm op de pc, wordt het signaal tussen de basisstations gecontroleerd. De structuur wordt geconfigureerd op basis van de resultaten en een tweede master en andere ideale basisstationklassen worden automatisch ingesteld. Het instellen van de tweede master biedt ook systeemredundantie.
De structuurconfiguratie van het basisstation zoals gezien vanuit het onderhoudshulpmiddel voor basisstations.