Current language: Nederlands
  • Automatische beeldstand

Automatische beeldstand

Geen zorgen meer over de afdrukstand van een document

Deze functie detecteert de richting van gescande tekst in documenten en draait deze automatisch in de juiste richting. Hierdoor wordt de werkefficiency verbeterd doordat de stand van elke pagina vooraf niet meer hoeft te worden gewijzigd bij het scannen van grote hoeveelheden documenten met verschillende grootten en afdrukstanden.